revize revize
revize a zkoušky vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení a tlakových nádob stabilních
revize

Tlakové nádoby

Provádíme provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních.
Základní a opakovací školení obsluh tlakových nádob stabilních.

Veškeré tyto činnosti přizpůsobujeme požadavkům zákazníka a snažíme se o individuální přístup, neboť podmínky jednotlivých provozů jsou velmi rozdílné.

Tyto služby provádíme na základě oprávnění ITI Praha a ČBÚ Praha.

Veškeré revize a zkoušky jsou provedeny v rozsahu norem ČSN, ISO a technické dokumentace výrobců jednotlivých zařízení.

revize tlakových zařízení revize tlakových zařízení
revize
TOPlist